Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/35564/Monika Klebe
<<<<<  >>>>>

Monika Klebe
svensk sprinter

Kategori S = sport/idrott

Född 1964-09-21 måndag

Ålder idag den 26 september:
58 år, 0 mån, 5 dagar, totalt 21189 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska (försök)
    Wikidata/Q4959055
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill