Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/35236/Donald Bergagård
<<<<<  >>>>>

Donald Bergagård
svensk sångare


Wikidata/Q5571442  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1936-02-13 torsdag

Ålder idag den 3 mars:
88 år, 0 mån, 19 dagar, totalt 32161 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska (försök)
    Wikipedia på engelska (försök)
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill