Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/34895/Märta Jungerfelt
<<<<<  >>>>>

Märta Jungerfelt
svensk skådespelerska


Wikidata/Q18243145  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1995-08-20 söndag

Ålder idag den 21 september:
28 år, 1 mån, 1 dagar, totalt 10259 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska (försök)
    Birthday.se

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill