Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/34650/Peter Gabriel
<<<<<  >>>>>

Peter Gabriel
brittisk sångare


Wikidata/Q175195  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1950-02-13 måndag

Ålder idag den 14 juli:
74 år, 5 mån, 1 dagar, totalt 27180 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill