Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/34638/Gun Hellberg
<<<<<  >>>>>

Gun Hellberg
svensk skådespelerska

Kategori U = underhållning

Född 1938-08-05 fredag

Ålder idag den 26 september:
84 år, 1 mån, 21 dagar, totalt 30733 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska (försök)
    Wikidata/Q4953419
    Birthday.se

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill