Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/33487/Erik Grönwall
<<<<<  >>>>>

Erik Grönwall
svensk rocksångare


Wikidata/Q3050838  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1987-12-03 torsdag

Ålder idag den 15 augusti:
34 år, 8 mån, 12 dagar, totalt 12674 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill