Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/31965/Jeffrey Wright
<<<<<  >>>>>

Jeffrey Wright
amerikansk skådespelare


Wikidata/Q343059  (foto)

Kategori U = underhållning, mera känd (?)

Född 1965-12-07 tisdag

Ålder idag den 17 maj:
56 år, 5 mån, 10 dagar, totalt 20615 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill