Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/31886/Alfie Allen
<<<<<  >>>>>

Alfie Allen
brittisk skådespelare


Wikidata/Q552026  (foto)

Kategori U = underhållning, mera känd (?)

Född 1986-09-12 fredag

Ålder idag den 25 okt:
35 år, 1 mån, 13 dagar, totalt 12827 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill