Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/31080/Charlotte Rohlin
<<<<<  >>>>>

Charlotte Rohlin
svensk fotbollsspelare


Wikidata/Q454719  (foto)

Kategori S = sport/idrott

Född 1980-12-02 tisdag

Ålder idag den 26 september:
41 år, 9 mån, 24 dagar, totalt 15273 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill