Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/30630/Gerard Lindqvist
<<<<<  >>>>>

Gerard Lindqvist
svensk skådespelare

Kategori U = underhållning

Född 1930-11-21 fredag

Ålder idag den 14 juli:
93 år, 7 mån, 23 dagar, totalt 34204 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska (försök)
    Wikidata/Q5957472
    Birthday.se

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill