Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/30555/Bruce Willis
<<<<<  >>>>>

Bruce Willis
amerikansk skådespelare


Wikidata/Q2680  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1955-03-19 lördag

Ålder idag den 30 mars:
68 år, 0 mån, 11 dagar, totalt 24848 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill