Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/29626/Kaj Nohrborg
<<<<<  >>>>>

Kaj Nohrborg    †
svensk skådespelare


Wikidata/Q6013404  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1926-09-21 tisdag
Avliden 2020-09-24 torsdag

Född för 97 år, 2 mån, 13 dagar sedan, totalt 35503 dagar

Avled vid en ålder av 94 år, 0 mån, 3 dagar, totalt 34337 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska (försök)

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill