Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/28706/Bo Beskow
<<<<<  >>>>>

Bo Beskow    †
svensk konstnär och författare


Wikidata/Q887341  (foto)

Kategori A = annat

Född 1906-02-13 tisdag
Avliden 1989-04-01 söndag

Född för 118 år, 0 mån, 18 dagar sedan, totalt 43118 dagar

Avled vid en ålder av 82 år, 10 mån, 16 dagar, totalt 30273 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska (försök)


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill