Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/28540/Maria Anderhell
<<<<<  >>>>>

Maria Anderhell
svensk musiker

Kategori U = underhållning, mera känd (?)

Född 1940-09-15 söndag

Ålder idag den 18 sep:
81 år, 0 mån, 3 dagar, totalt 29588 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska (försök)
    Wikidata/Q6019006
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill