Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/28248/Svante Martin
<<<<<  >>>>>

Svante Martin
finlandssvensk skådespelare

Kategori U = underhållning

Född 1948-11-21 söndag

Ålder idag den 4 december:
75 år, 0 mån, 13 dagar, totalt 27406 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska (försök)
    Wikipedia på engelska (försök)
    Wikidata/Q5978061

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill