Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/25455/Wayne Knight
<<<<<  >>>>>

Wayne Knight
amerikansk komiker och skådespelare


Wikidata/Q311976  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1955-08-07 söndag

Ålder idag den 26 september:
67 år, 1 mån, 19 dagar, totalt 24522 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill