Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/25234/Jan Sjödin
<<<<<  >>>>>

Jan Sjödin    †
svensk skådespelare


Wikidata/Q6178334  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1934-09-24 måndag
Avliden 2020-11-27 fredag

Född för 88 år, 0 mån, 2 dagar sedan, totalt 32144 dagar

Avled vid en ålder av 86 år, 2 mån, 3 dagar, totalt 31476 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska (försök)

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill