Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/24176/Anna Faris
<<<<<  >>>>>

Anna Faris
amerikansk skådespelerska


Wikidata/Q4491  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1976-11-29 måndag

Ålder idag den 1 februari:
46 år, 2 mån, 2 dagar, totalt 16865 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill