Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/22883/Josefine Öqvist
<<<<<  >>>>>

Josefine Öqvist
svensk fotbollsspelare


Wikidata/Q445942  (foto)

Kategori S = sport/idrott

Född 1983-07-23 lördag

Ålder idag den 26 september:
39 år, 2 mån, 3 dagar, totalt 14310 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill