Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/22736/Ursula Andress
<<<<<  >>>>>

Ursula Andress
schweizisk skådespelerska


Wikidata/Q211111  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1936-03-19 torsdag

Ålder idag den 24 april:
88 år, 1 mån, 5 dagar, totalt 32178 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill