Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/21965/Pierre Tafvelin
<<<<<  >>>>>

Pierre Tafvelin
svensk skådespelare

Kategori U = underhållning

Född 1965-11-25 torsdag

Ålder idag den 28 november:
57 år, 0 mån, 3 dagar, totalt 20822 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska (försök)
    Wikidata/Q6202925
    Birthday.se

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill