Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/20087/Björn Lagerström
<<<<<  >>>>>

Björn Lagerström
svensk sångare

Kategori U = underhållning

Född 1987-04-03 fredag

Ålder idag den 24 april:
37 år, 0 mån, 21 dagar, totalt 13536 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska (försök)
    Wikidata/Q5931566
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill