Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/19773/Tyra Banks
<<<<<  >>>>>

Tyra Banks
amerikansk fotomodell


Wikidata/Q172303  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1973-12-04 tisdag

Ålder idag den 26 september:
48 år, 9 mån, 22 dagar, totalt 17828 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill