Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/19685/Caroline Wennergren
<<<<<  >>>>>

Caroline Wennergren
svensk sångerska


Wikidata/Q4990299  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1985-09-21 lördag

Ålder idag den 4 december:
38 år, 2 mån, 13 dagar, totalt 13953 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill