Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/18854/Richard Sseruwagi
<<<<<  >>>>>

Richard Sseruwagi
svensk skådespelare


Wikidata/Q6186189  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1954-08-08 söndag

Ålder idag den 26 september:
68 år, 1 mån, 18 dagar, totalt 24886 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska (försök)
    Birthday.se

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill