Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/18686/Faris Badwan
<<<<<  >>>>>

Faris Badwan
brittisk musiker


Wikidata/Q2577111  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1986-09-21 söndag

Ålder idag den 13 juni:
37 år, 8 mån, 22 dagar, totalt 13780 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill