Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/18594/Frithiof Hedvall
<<<<<  >>>>>

Frithiof Hedvall    †
svensk skådespelare, regissör och författare


Wikidata/Q5796646  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1894-08-26 söndag
Avliden 1957-03-31 söndag

Född för 129 år, 0 mån, 26 dagar sedan, totalt 47142 dagar

Avled vid en ålder av 62 år, 7 mån, 5 dagar, totalt 22862 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska (försök)

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill