Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/18281/Johanna Asplund
<<<<<  >>>>>

Johanna Asplund
svensk gitarrist


Wikidata/Q4936812  (foto)

Kategori A = annat

Född 1981-09-21 måndag

Ålder idag den 4 december:
42 år, 2 mån, 13 dagar, totalt 15414 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska (försök)
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill