Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/18267/Angélique Widengren
<<<<<  >>>>>

Angélique Widengren
svensk låtskrivare


Wikidata/Q4990465  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1967-04-03 måndag

Ålder idag den 24 april:
57 år, 0 mån, 21 dagar, totalt 20841 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska (försök)
    Wikipedia på engelska (försök)
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill