Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/16938/Allan Larsson
<<<<<  >>>>>

Allan Larsson
svensk journalist och politiker


Wikidata/Q4730772  (foto)

Kategori A = annat

Född 1938-04-03 söndag

Ålder idag den 24 april:
86 år, 0 mån, 21 dagar, totalt 31433 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill