Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/15574/Sol Campbell
<<<<<  >>>>>

Sol Campbell
brittisk fotbollsspelare


Wikidata/Q214734  (foto)

Kategori S = sport/idrott, mera känd (?)

Född 1974-09-18 onsdag

Ålder idag den 25 okt:
47 år, 1 mån, 7 dagar, totalt 17204 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill