Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/15173/Göran Gillinger
<<<<<  >>>>>

Göran Gillinger
svensk skådespelare

Kategori U = underhållning

Född 1973-02-13 tisdag

Ålder idag den 3 mars:
51 år, 0 mån, 18 dagar, totalt 18646 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Wikidata/Q5626621
    Birthday.se

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill