Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/14827/Harry Markowitz
<<<<<  >>>>>

Harry Markowitz
amerikansk ekonom

Kategori V = vetenskap

Född 1927-08-24 onsdag

Ålder idag den 26 september:
95 år, 1 mån, 2 dagar, totalt 34732 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Wikidata/Q272508


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill