Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/14733/Kim Novak
<<<<<  >>>>>

Kim Novak
amerikansk skådespelerska


Wikidata/Q212879  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1933-02-13 måndag

Ålder idag den 3 mars:
91 år, 0 mån, 18 dagar, totalt 33256 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill