Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/14145/Richard Thaler
<<<<<  >>>>>

Richard Thaler
amerikansk ekonom


Wikidata/Q371212  (foto)

Kategori V = vetenskap, mera känd (?)

Född 1945-09-12 onsdag

Ålder idag den 25 okt:
76 år, 1 mån, 13 dagar, totalt 27802 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill