Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/13976/Ville Valo
<<<<<  >>>>>

Ville Valo
finsk sångare


Wikidata/Q25378  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1976-11-22 måndag

Ålder idag den 1 februari:
46 år, 2 mån, 9 dagar, totalt 16872 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill