Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/13374/Hans Järta
<<<<<  >>>>>

Hans Järta    †
svensk politiker, landshövding och riksarkivarie


Wikidata/Q1960724  (foto)

Kategori A = annat

Född 1774-02-11 fredag
Avliden 1847-04-06 tisdag

Född för 249 år, 9 mån, 21 dagar sedan, totalt 91241 dagar

Avled vid en ålder av 73 år, 1 mån, 23 dagar, totalt 26716 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill