Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/11386/Sara Skyttedal
<<<<<  >>>>>

Sara Skyttedal
svensk politiker


Wikidata/Q4979205  (foto)

Kategori A = annat

Född 1986-08-06 onsdag

Ålder idag den 15 augusti:
36 år, 0 mån, 9 dagar, totalt 13158 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill