Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/11086/Natalia Kills
<<<<<  >>>>>

Natalia Kills
brittisk sångerska (aka Teddy Sinclair)


Wikidata/Q236531  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1986-08-15 fredag

Ålder idag den 26 september:
36 år, 1 mån, 11 dagar, totalt 13191 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill