Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/10965/Peter Krause
<<<<<  >>>>>

Peter Krause
amerikansk skådespelare


Wikidata/Q433513  (foto)

Kategori U = underhållning

Född 1965-08-12 torsdag

Ålder idag den 26 september:
57 år, 1 mån, 14 dagar, totalt 20864 dagar

Sök honom på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska

    imdb - international movie database
    sfdb - svensk filmdatabas


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill