Åter till bit.itu.se/kandis            alla uppgifter kommer från Wikipedia och Google  (version 210822)
Detta är: bit.itu.se/kandis/10777/Tina Nordlund
<<<<<  >>>>>

Tina Nordlund
svensk fotbollsspelare


Wikidata/Q532273  (foto)

Kategori S = sport/idrott

Född 1977-03-19 lördag

Ålder idag den 30 mars:
46 år, 0 mån, 11 dagar, totalt 16812 dagar

Sök henne på...
    Google på svenska
    Google på engelska

    Wikipedia på svenska
    Wikipedia på engelska
    Birthday.se


Ge synpunkt eller rapportera fel, skriv din e-postadress om du vill